Basics - A blog and magazine templateCoaching jest interaktywnym procesem, który pomaga w przyśpieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coach poprzez aktywne słuchanie oraz obserwację tworzy relację oraz nową perspektywę podejścia do celu, tak aby pomóc klientowi w dochodzeniu do rozwiązań i wyboru strategii działania. Coach wychodzi z przekonania, że klient jest kreatywny i pełen zasobów. Zadaniem coacha jest udostępnienie dla klienta jego mocnych stron i potencjału, natomiast po stronie klienta leży podejmowanie decyzji oraz działań.
coaching personalny- czyli Twój osobisty, do Ciebie dopasowany.
coaching personalny
– dotyczący rozwoju zawodowego, wyboru ścieżki kariery, stawiania nowych wyzwań i celów zawodowych;
coaching personalny
– nastawiony na relacje i życie osobiste, określenie swojej misji życiowej, zwiększanie satysfakcji z życia oraz budowanie jego jakości;
coaching personalny
– skierowany na analizę zachowania, emocji i myśli z nim związanych, udostępnianie mocnych stron w działaniu, modyfikację nieefektywnych zachowań specyficznych dla klienta.
Koszt 80 zł/ sesja 50 min. (pierwsza sesja 75 min.)
coaching rodzicielski
Coach towarzyszy rodzicom w budowaniu relacji rodzic – dziecko na każdym etapie rozwoju. Doskonalenie kompetencji rodzicielskich i rozwój świadomości rodzica w zakresie zmian towarzyszących dorastającemu dziecku.
Koszt 100 zł / 90min
Coaching relacji. Indywidualna praca z parą w zakresie doskonalenie relacji i rozwoju wzajemnego zrozumienia. Praca nad umiejętnością komunikowania się i reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Koszt 100 zł / 90min