Basics - A blog and magazine templatemgr DOROTA WITCZYK

„ BĄDŹCIE SAMOUKAMI, NIE CZEKAJCIE AŻ WAS NAUCZY ŻYCIE.”

Logopeda, pedagog.
Od wielu lat pracuje z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako logopeda, nauczyciel, wychowawca i terapeuta. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku pedagogika (wczesnoszkolna). Ukończyła logopedię na Uniwersytecie Szczecińskim, Matematykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada również kwalifikacje oligofrenopedagoga oraz certyfikat I i II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona. Skończyła wiele kursów doskonalących podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu pracy logopedycznej i pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Cały czas zdobywa nowe kompetencje wyznając zasadę: „Bądźcie samoukami, nie czekajcie aż was nauczy życie” (Stanisław Jerzy Lec), bo „Kto mało myśli błądzi wiele” (Walter), a „Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia” (Platon).