Basics - A blog and magazine template„ PRACA NAD SOBĄ, TO ETAT NA CAŁE ŻYCIE.”

Psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia,
Absolwent Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Odbyte staże w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Branicach oraz na oddziale leczenia odwykowego w Działdowie w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień. Interesuje się problematyką szeroko pojętych uzależnień oraz różnymi formami samorozwoju i samodoskonalenia.