Basics - A blog and magazine templateZdiagnozowanie rodzaju i poziomu zaburzenia rozwoju mowy i występujących wad artykulacyjnych oraz konsultacja mająca na celu wyjaśnienie istoty zaburzeń i udzielenie wskazówek dotyczących kontynuacji pracy w domu.
Koszt 60 zł
Terapia ma na celu kształcenie, rozwijanie i doskonalenie komunikowania się z otoczeniem. Jest stymulacją rozwoju językowego oraz pracą nad wadą wymowy.
Koszt 45 zł / spotkanie