Basics - A blog and magazine templateIdea powstania Instytutu Zdrowia Psychicznego rozwijała się przez wiele lat, na bazie doświadczeń klinicznych i pracy z drugim człowiekiem . Troska o własne zdrowie psychiczne jest najmniej doceniana wartością. Jednak to od stanu naszego umysłu zależy jakość życia każdego z nas. Musimy pamiętać, że jesteśmy dość silni by zadbać o siebie i bardzo podatni na zranienie. Ta dynamiczna dialektyka miedzy siłą i kruchością naszej psychiki, wymaga świadomego kierowania rozwojem własnego umysłu.
Misją naszego Instytutu jest rozwijanie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, każdej jednostki i całego społeczeństwa. Inspiracje do naszej działalności czerpiemy z teorii wybitnych polskich myślicieli: m in. prof. K. Dabrowskiego, A. Kępinskiego , J. Korczaka oraz zagranicznych: V. Frankl J. Bowlby,D. Winicott, M. Klein.
Nazwę firmy zaczerpnęliśmy z języka hiszpańskiego. Ten kraj urzekł nas gorącym klimatem. Ciepłym piaskiem , powietrzem i relacjami społecznymi. Tutaj rodzina spędza czas razem. Z przyjemnością obserwowaliśmy młodych ze starszymi, chorych ze zdrowymi, sprawnych z niepełnosprawnymi." Para familia" po polsku "dla rodziny".
Bo przecież wszystko co robimy możemy robić dla siebie nawzajem .