Basics - A blog and magazine templatePomoc skierowana jest do osób, które potrzebują nagłej, szybkiej i profesjonalnej pomocy.

Każdorazowo pomoc rozpoczyna się od konsultacji diagnostycznej, najpóźniej 24 godziny po przyjęciu zgłoszenia. Po kilku spotkaniach diagnostycznych (najczęściej  2-3 sesje) omawiany jest sposób udzielenia pomocy psychologicznej. Pomoc ma wówczas charakter interwencji kryzysowej i obejmuje od 6 do 12 spotkań ,ukierunkowanych na powrót do równowagi emocjonalnej. Konsultacje i terapia kryzysowa  realizowana jest przez zespół doświadczonych psychoterapeutów.
Możliwa porada kompleksowa, poszerzona o konsultację psychiatryczną i seksuologiczną.   

To forma pracy  skierowana do rodzin, które  odczuwają potrzebę skorzystania z  pomocy, ponieważ znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, bądź przechodzą przez trudny okres  i nie potrafią poradzić sobie z występującymi problemami. Terapeuta pomaga zdiagnozować przyczyny kryzysu w rodzinie
i opracować program  działania, jakie należy podjąć, w celu przepracowania kryzysu. Terapia rodzin skierowana jest także do osób, które pragną poprawić funkcjonowanie rodziny w zakresie atmosfery rodzinnej i jakości życia domowego. Praca z rodziną jest także konieczna w sytuacji pomocy psychologicznej udzielanej dziecku z problemami emocjonalnymi. Lub chorobą psychiczną.
Korzystanie z terapii rodzinnej wymaga indywidualnej zgody każdego członka rodziny powyżej 16 r.ż.