Basics - A blog and magazine templateForma porady diagnostycznej mającą na celu określenie i skonsultowanie charakteru danego problemu oraz znalezienie i zaplanowanie odpowiednich metod pracy nad jego rozwiązaniem. Spotkania mogą przyjąć formę jednorazowej konsultacji lub kilku spotkań diagnostycznych.
Koszt 100 zł / spotkanie
- potencjału intelektualnego,
- funkcji poznawczych,
- cech osobowości,
- zaburzeń rozwoju emocjonalnego,
- predyspozycji zawodowych,
- zaburzeń psychoorganicznych.
Koszt 250 zł

Praca psychologiczna nastawiona na rozwiązywanie problemów z zakresu:

zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania i emocji, nadpobudliwość psychoruchowej, stany lekowo- depresyjne, zespół stresu pourazowego, zaburzenie adaptacyjne, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne, zaburzenia osobowości i zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia seksualne i tożsamości płciowej, zaburzenia kontroli impulsów, zaburzenia somatyczne i psychosomatyczne, zaburzenia obsesyjno - komulsyjne, zaburzenie umiejętności szkolnych, zaburzenia komunikacji (ekspresji i rozumienia mowy), zaburzenia rozwojowe ( zaburzenia karmienia i odżywiania w wieku niemowlęcym i wczesno-dzieciecym, moczenie nocne, lęki separacyjne, kryzys adolescencyjny.

W formie zaplanowanych, usystematyzowanych spotkań, w systemie krótko lub długoterminowym. Forma i technika pracy dostosowana do potrzeb i możliwości pacjenta.

- terapia indywidualna
- terapia małżeńska
- terapia rodzinna
- terapia grupowa
koszt 80 zł /sesja
koszt 120 zł / sesja
koszt 160 zł / sesja lub koszt 200 zł / sesja (z udziałem 2 psychologów)
koszt 30 zł / sesja
Konsultacja mająca na celu rozpoznanie problemu.
Koszt 100 zł
Specjalistyczna pomoc w zakresie uzależnień od:
- alkoholu
- narkotyków
- środków psychotropowych
- leków nasennych
- dopalaczy
Koszt 80 zł / sesja