Basics - A blog and magazine template
Jeśli obserwujesz u swojego dziecka problemy w zakresie:

- zaburzeń odżywiania
- zaburzeń snu i koncentracji
- problemów z przyswojeniem materiałów szkolnych
- uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków czy dopalaczy
- stany lękowo- depresyjne  i inn.

Skorzystaj z konsultacji diagnostycznych dla rodziców , by upewnić się , że Twoje dziecko rozwija się prawidłowo. Specjalista- konsultant  pomoże ocenić, czy wskazana jest specjalistyczna pomoc , czy wystarczy odpowiednie oddziaływanie rodzica lub szkoły.

Oferujemy profesjonalną pomoc w formie terapii indywidualnej ,grupowej i rodzinnej, konsultacje psychiatryczne seksuologiczne , logopedyczne, terapie pedagogiczną i warsztaty ogólnorozwojowe.

Ma na celu rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.
Udzielenie wskazówek rodzicom, dotyczących dalszej pracy z dzieckiem.
Koszt 50 zł
Zajęcia mające na celu pracę z dziećmi i młodzieżą w obszarze nieprawidłowości rozwoju i zachowania w obszarze trudności szkolnych wyrażającymi się w :

- problem w zakresie pamięci i koncentracji,
- trudnościach w nauce,
- trudności w rozwoju poznawczym,
- obniżenie sprawności gramatycznej,
- dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkuli,
- braki w opanowaniu materiału,
- słaba motywacja do nauki,
- obniżona sprawność intelektualna

 

Zajęcia przybierają formę atrakcyjnych ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokowo-słuchową, orientację przestrzenną, spostrzegawczość i motorykę oraz kreatywność i umiejętności społeczne. Charakter spotkania indywidualne oraz grupowe (max. 6 osób).

Koszt 30 zł / sesja
Spotkania terapeutyczne dla dzieci z problemami społecznymi, ukierunkowana na rozwijanie poczucia własnej wartości, umiejętności współdziałania i współpracy oraz minimalizowania zachowań agresywnych. Zajęcia mają charakter grupowy (max 6-10 osób).
Koszt 30 zł / sesja
Spotkania dla gimnazjalistów i licealistów o charakterze psychoprofilaktyki. Zajęcia mają na celu pomoc w poznawaniu i rozwijaniu własnej tożsamości w szczególności w zakresie:

- poczucia własnej wartości
- uzdolnień
- umiejętności asertywnych
- rozpoznawanie predyspozycji zawodowych

Koszt 40 zł / sesja