Basics - A blog and magazine templateCelem cotygodniowych spotkań jest możliwość rozmowy na temat choroby, dzielenie się
własnymi przeżyciami i doświadczeniami z tym związanymi z osobami, które przechodzą
przez podobne doświadczenia. Stwarza to możliwość otwarcia się i porozmawiania w bezpiecznej atmosferze zrozumienia i akceptacji z ludźmi, którzy rozumieją przez co aktualnie przechodzimy.
Jednocześnie jest to czas  i możliwość nauki sposobów radzenia sobie z chorobą;

Liczebność grupy: 6-12 osób
Czas trwania:
120 minut x 2 spotkania w miesiącu

Koszt: karnet miesięczny 80 zł

uczestnictwo w grupie daje możliwość uzyskania wsparcia w gronie osób doświadczających
trudności związanych z chorobą psychiczną bliskiej osoby. Pozwala ona na podzielenie się
własnymi trudnościami, emocjami i wątpliwościami w bezpiecznej atmosferze
przy wsparciu innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Elementy psychoedukacyjne mają na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami zaburzeń psychicznych;

Liczebność grupy: 6-12 osób
Czas trwania:
120 minut x 2 spotkania w miesiącu

Koszt: karnet miesięczny 80 zł

Grupa wsparcia skierowana jest do osób zmagających się z chorobą dwubiegunową
(dawniej zwaną stanem maniakalno – depresyjnym).

Celem cotygodniowych spotkań jest możliwość rozmowy na temat choroby, dzielenie się
własnymi przeżyciami i doświadczeniami z tym związanymi z osobami, które przechodzą
przez podobne doświadczenia. Stwarza to możliwość otwarcia się i porozmawiania w bezpiecznej
atmosferze zrozumienia i akceptacji z ludźmi, którzy rozumieją przez co aktualnie przechodzimy.
Jednocześnie jest to czas  i możliwość nauki sposobów radzenia sobie z chorobą;

Liczebność grupy: 6-12 osób
Czas trwania:
120 minut x 2 spotkania w miesiącu

Koszt: karnet miesięczny 80 zł.

Warsztat ma formę mini wykładu na temat potrzeb dziecka na każdym etapie rozwoju oraz ćwiczeń rozwijających umiejętności:

- budowanie dobrej i wspierajacej relacji z dzieckiem
- udzielania wsparcia i wywierania wpływu na zachowanie
i rozwój swojego dziecka

Praca w małych grupach (6-12 osób).

Czas trwania: 2 razy po 5 godzin
Termin zgłoszenia: nabór trwa
Koszt: 100zł / 10 godzin (cena promocyjna!)
Warsztat przyjmie formę zajęć z choreoterapii  i będzie poruszał tematykę:

- ja i moja tożsamość; co to znaczy być kobietą?
- rola kobiety we współczesnym świecie
- feminizm a seksizm
- kobieta silna i delikatna - czy to możliwe?
- atrybuty kobiecości
- kobieta i jej komunikacja niewerbalna

Czas trwania  2 razy po 4 godziny
Termin zgłoszenia: nabór trwa
Koszt: 80 zł

Warsztat  będzie poruszał tematykę:

- rozwoju seksualności u dziecka
- omówienia okresu dorastania i emocji jakie mu towarzyszą
- różnic w postrzeganiu seksualności u dorosłych i dzieci
- dostępność  pornografii wśród młodzieży  (Internet, czasopisma, filmy)
- skutecznych sposobów nawiązywania rozmowy z dzieckiem
- rodzic, jako bezpieczna przystań w chaosie emocji i potrzeb związanych z seksualnością

Czas trwania : 2 razy po 4 godziny
Termin zgłoszenia: nabór trwa
Koszt: 80zł